Dětský domov se školou

Pobyt

Do DDŠ se děti dostanou soudním rozhodnutím. Tedy přicházejí k nám děti s nařízenou ústavní výchovou nebo na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování a to do ukončení povinném školní docházky. Děti svěřené do naší péče mají nejrůznější výchovné a osobnostní problémy. Péče o děti je zajištěna odborným týmem pedagogů, psychologem, sociální pracovnicí a asistenty pedagogů.

Výchovně vzdělávacími činnostmi získávají děti potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti důležité pro jejich zdravý vývoj. V rámci těchto činností se děti podílejí na chodu skupiny, kde se učí pečovat o své věci i o prostředí, ve kterém žijí. Dětem je rovněž poskytována psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, poradenská a sociální péče a sociálně právní ochrana.

Děti také navštěvují své zájmové kroužky v okolí nebo se zúčastňují např. muzikoterapie, chodí na samostatné vycházky, tráví čas s vrstevníky. O víkendech nebo prázdninách děti tráví čas např. sportovními a kulturními akcemi, cyklistickými nebo turistickými výlety, v létě jezdí na vodu, v zimě na hory nebo jen tak odpočívají a tráví čas s rodinou nebo s kamarády.